Driving Tips 

 

Vähäpäästöiset ajotavat & ajoneuvon huolto- ja ylläpitotoimet

Alla löydätte muutaman yksinkertaisen mutta hyödyllisen neuvon vähäpäästöisemmän ajotavan omaksumiseksi. Noudattamalla näitä neuvoja voitte myös säästää autoilun kuluissa.

Nämä neuvot ovat suunnattu henkilöautojen kuljettajille, erityisesti heille jotka ajavat bensiini- ja dieselautoilla. Kyseiset neuvot ovat jaettu kolmeen alaryhmään: ”Ennen ajoa”, ”Kun ajat” ja ”Ajoneuvon huolto ja ylläpito” – kategorioihin.

Olkaa hyvä ja painakaa alla näkyviä ruutuja edellä mainittujen kategorioiden alta löytyvien neuvojen esille saamiseksi. Kutakin neuvoa painamalla (tai pyyhkäisemällä oikealle) saatte näkyviin lyhyen selitteen kullekin neuvolle.

Nämä neuvot ovat kehitetty perustuen MODALES hankkeen tutkimustuloksiin, erityisesti niihin löydöksiin jotka ovat kirjattu raporttiin D5.1: Guidelines for low-emission driving (raportti englanniksi)

Nämä tulokset ja neuvot edesauttavat MODALES-hankkeen kumppaneita kannustamaan kuljettajia – erityisesti heitä jotka ajavat hiukan vanhemmilla autoilla – seuraamaan yksinkertaisia toimenpiteitä ajoneuvoista aiheutuvien päästöjen madaltamiseksi sekä ilmanlaadun kohentamiseksi erityisesti kaupunkiympäristöissä.