Awareness Campaign

 

Kutakin neuvoa painamalla tai pyyhkäisemällä oikealle saatte näkyviin lyhyen selitteen.

Puhdas moottoriöljy ja ilmansuodatin ylläpitää moottorin suorituskykyä, jonka vuorostaan johtaa pienempiin pakokaasupäästöihin.

Kutakin neuvoa painamalla tai pyyhkäisemällä oikealle saatte näkyviin lyhyen selitteen.

Moottoriin suoritettavat ylimääräiset muutokset, kuten “teho-ohjelmat” tai vastaavat muutokset vaativat muutoksia imuilma-järjestelmään, polttoainesuihkutukseen ja pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmään. Kaikki em. tekijät vaikuttavat kielteisesti ajoneuvon tuottamiin päästöihin. Liialliset moottoriin liittyvät muutokset voivat johtaa moottorin vaurioitumiseen sekä kalliisiin korjaustoimenpiteisiin.