Awareness Campaign

 

Kutakin neuvoa painamalla tai pyyhkäisemällä oikealle saatte näkyviin lyhyen selitteen.

Ajoneuvon ylikuormitus tai ylimääräisen massan kuljettamisella voi olla merkittävä vaikutus polttoaineen kulutukseen sekä voi vaikuttaa renkaista ja jarruista aiheutuviin päästöihin.

Kutakin neuvoa painamalla tai pyyhkäisemällä oikealle saatte näkyviin lyhyen selitteen.

Käyttämällä asianmukaisia rengaspaineita ja rengastyyppiä renkaiden kestoikä kasvaa. Em. tekijöillä voidaan myös vaikuttaa myönteisesti polttoainekulutukseen, päästöihin, turvallisuuteen sekä säästää rahaa

Kutakin neuvoa painamalla tai pyyhkäisemällä oikealle saatte näkyviin lyhyen selitteen.

Tietyypit, jossa on laadukas asfaltti ja mahdollisimman vähän routavaurioita voivat vähentää ajoneuvon päästöjä sekä pidentää ajoneuvon käyttöikää. Valtaväyliä ja ruuhkattomia tieosuuksia käyttämällä voidaan ylläpitää tasaisempaa ajonopeutta, joka johtaa taloudellisempaan ja vähäpäästöisempään lopputulokseen.