Awareness Campaign

 

Feu clic o feu lliscar cap a la dreta, i obtindrà l’explicació.

El mal funcionament habitual del motor i de l’oli pot augmentar el consum de combustible i els nivells d’emissions, mentre que el mode de conducció ecològica de la majoria de vehicles moderns pot reduir dràsticament les emissions limitant acceleracions extremes i altes RPM (revolucions per minut)

Feu clic o feu lliscar cap a la dreta, i obtindrà l’explicació.

El ventós, els pendents elevats o els motors freds requereixen una velocitat més baixa per eliminar emissions addicionals a causa de l’esforç addicional que es demana al vehicle

Feu clic o feu lliscar cap a la dreta, i obtindrà l’explicació.

Les emissions dels frens són un dels principals contribuents (50%)
a les emissions no provinents dels tubs d’escapament.

Feu clic o feu lliscar cap a la dreta, i obtindrà l’explicació.

Aplicar una conducció “suau”, evitant acceleracions i frenadees sobtades, redueix l’energia cinètica i les emissions

Feu clic o feu lliscar cap a la dreta, i obtindrà l’explicació.

Una major atenció i anticipació a l’estat del trànsit reduirà la necessitat de frenar bruscamet, reduint les emissions del motor i el consum de combustible.